}

Metaalunievoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. U kunt de voorwaarden hier bekijken. Tevens gelden er voor Salco een aantal additionele voorwaarden die verband houden met Sanctiemaatregelen. U kunt deze voorwaarden hier bekijken.